maandag 14 januari 2008

Dolorosa

"Oh Dulcinea, prinses, machthebster over dit geboeide hart! Groot onrecht hebt ge mij aangedaan door mij heen te zenden en te verwerpen, en met uw starre standvastigheid te bevelen niet meer voor uw schoon aangezicht te verschijnen. Moge het u toch behagen, señora, dit u verslaafde hart te gedenken, dat zoveel smarten lijdt om der wille van uw liefde." 1

Geen opmerkingen: